I. Základní ustanovení

Tyto zásady ochrany soukromí a osobních údajů (dále jen „Zásady“) upravují ochranu soukromí uživatelů webu www.swingersextasy.cz (dále jen „webu“) a nakládání s osobními údaji uživatelů.

Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor(dále jen „Uživatel“ či „Uživatelé“).

Tyto Zásady jsou v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES ze dne 27. 4. 2016 (dále jen „Nařízení“).

II. Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

Tyto Zásady se vztahují na údaje, které provozovatelwebu (dále jen „Správce“) shromažďuje o Uživatelích v rozsahu nezbytném pro poskytování služeb webu a k jeho provozu.

Jedná se zejména, nikoli však výlučně, o tyto kategorie osobních údajů:

 • Údaje o chování na webu.
 • Například pohyb uživatelů po webové stránce nebo doba strávená na stránce.
 • Údaje o zařízení, ze kterého je přistupováno k webu /např. typ hardware, verze operačního systému, jedinečný identifikátor zařízení etc./
 • Údaje z protokolu serverů.
 • Například IP adresa, informace o událostech na zařízení, soubory cookies.
 • Údaje o poloze, a to výlučně v případě, kdy takové údaje poskytne sám uživatel.
 • Údaje, které jsou nezbytné k registraci na webu.
 • Jedná se o kontaktní e-mailovou adresu a jméno.
 • Údaje, které uživatel poskytuje dobrovolně.
 • Například profilová a úvodní fotografie, další fotografie, datum narození, výška, váha, barva vlasů, telefonní číslo, sexuální orientace a další méně významné údaje.
 • Údaje případně vyžadované k ověření skutečné identity uživatele.
 • Údaje vyžadované k ověření věku uživatele.
 • Soubory cookies. Jedná se o anonymizované údaje, které jsou nezbytné ke správnému fungování a optimalizaci webu.
 • Údaje, které uživatel odesílá nebo nahrává společně s fotografií.
 • Například u fotografií se může jednat o tzv. EXIF informace, které mohou obsahovat i citlivé údaje uživatele (např. čas zhotovení, místo zhotovení, typ zařízení etc), pokud je před uživatel odesláním nebo nahráním nesmaže.

III. Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

Zákonným důvodem zpracování údajů je poskytování služeb webu dle čl. 6 odst. 1 písm. a) Nařízení,oprávněný zájem Správce na poskytování přímého marketingu dle čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení a ověření věku uživatele jakožto splnění zákonné povinnosti Správce dle č. 6 odst. 1 písm. c) Nařízení.

Osobní údaje jsou zpracovávány za těmito účely:

 • Poskytování služeb webu.
 • Poskytování zákaznické podpory registrovaným uživatelům.
 • Personalizace obsahu a marketingu.
 • Poskytnuté údaje jsou využívány k případnému přizpůsobování zobrazovaného obsahu a navazujících marketingových aktivita.
 • Datová analytika jako například počet návštěvníků, počet zobrazení či demografické vzorce.
 • Údaje jsou využívány k tomu, aby Správce zajistil správné a bezpečné fungování webu a aby byl schopen reagovat na případné ilegální aktivity či porušení autorských práv.
 • Správce může využít osobní údaje k tomu, aby vynutil obchodní podmínky a práva a povinnosti z nich plynoucí.

IV. Doba uchovávání údajů

Správce uchovává osobní údaje:

 • po dobu nezbytnou k poskytování služeb na webu,
 • po dobu platnosti registrace Uživatele,
 • po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro marketingové účely.

Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů uvedené v odst. 1 Správce osobní údaje vymaže.

V. Předávání shromažďovaných údajů

Některé shromažďované údaje mohou být předány dalším subjektům, jedná se o tyto případy:

Veřejnost:

Neoznačí-li uživatel svůj nahrávaný obsah jako neveřejný, je každý nahrávaný obsah považován za veřejný a zveřejnitelný.

Poskytovatelé služeb:

Jedná se zejména a platební instituce, a to za účelem ověření a identifikace plátce.

Právní nástupci:

Správce může poskytnout shromažďované údaje právnímu nástupci společnosti provozující web, nebo v případě, kdy se provozovatel rozdělí nebo částečně nebo zcela zanikne.

Spolupracující osoby:

Správce může poskytnout shromažďované údaje dalším osobám, jejichž spolupráce je nutná pro provoz webu např. právní zástupce, poskytovatel internetového řešení.

Ochrana práv:

Správce poskytne údaje o uživatelích za účelem uspokojení práv, zabránění ilegální aktivitě či vyšetřování orgánů činných v trestním řízení.

Zpracovatelem osobních údajů je výhradně Správce.

VI. Práva subjektů údajů

Uživatelé mají zejména, nikoli však výlučně, následující práva:

 • Právo na přístup ke shromažďovaným údajům (čl. 15 Nařízení).
 • Právo na opravu shromažďovaných údajů (čl. 16 Nařízení).
 • Právo na výmaz shromažďovaných údajů (čl. 17 Nařízení).
 • Právo na omezení zpracování údajů (čl. 18 Nařízení).
 • Právo na přenositelnost údajů (čl. 20 Nařízení).
 • Právo vznést námitku vůči zpracování údajů (čl. 21 Nařízení).
 • Pro uplatnění zde nebo v Nařízení uvedených práv, změnu nastavení či vymazání účtu může Uživatel využít sekci Nastavení ve svém uživatelském účtu.

V případě, že Uživatel uplatní své právo dle čl. 17 Nařízení na výmaz údajů nezbytných k registraci a identifikaci na webu, tj. e-mailová adresa, dojde rovněž ke smazání uživatelského účtu k těmto údajům přiřazenému.

V případě, že Uživatel uplatní své právo dle čl. 17 Nařízení, bere Uživatel na vědomí, že proces smazání trvá až 5 měsíců vzhledem k použitým algoritmům na webu a souvisejících aplikacích.

VII. Zpracovatel údajů a prohlášení Správce

Správcem a zpracovatelem a údajů je Spolek CuPiDo, IČO:06848915, zapsán u Krajského soudu v Brně pod L 23602, kontaktní e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Pověřenec nebyl určen v souladu s ustanovením čl. 37 Nařízení.

Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.

Správce prohlašuje, že k osobním údajům Uživatelů mají přístup pouze jím pověřené osoby.

VIII. Přechodná a závěrečná ustanovení

Užíváním webu stvrzuje uživatel, že se seznámil s těmito zásadami, a v celém rozsahu tyto Zásady přijímá.

Není-li zde uvedeno jinak, řídí se tyto Zásady příslušnými ustanoveními Nařízení.

Orgánem dozorujícím nad dodržováním ochrany osobních údajů a soukromí je Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.

Tyto Zásady jsou účinné a platné od 1.5.2023. Správce je může jednostranným prohlášením změnit.

Vstup možný pouze osobám starší 18-ti let. Kliknutím na tlačítko "VSTOUPIT" udělujete souhlas, že vstupujete na stránky se sexuálním obsahem, které nejsou vhodné pro nezletilé osoby.
Web Analytics